Årsplan

Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen kan gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte. Styreren skal lede prosessen med å utarbeide årsplanen. Hentet fra udir.no

Eplehagan barnehages pedagoger redigerer og Samarbeidsutvalget(SU) godkjenner årlig årsplanen som skal gjelde. På den måten sikrer vi at vår årsplan ligger så tett som mulig opptil gjeldende praksis i vår barnehage. Årsplanen for 2024 fram til juli måned finner dere her