Informasjon

Her finner du hvem i vår barnehagen som sitter i Styret, Samarbeidsutvalget(SU) og i Foreldrerådets arbeidsutvalg(FAU)

Styret i barnehagen:
Styreleder:
Live Braathen Ellingsen
liveel@gmail.com
Tlf: 41 55 60 60

Øvrige styremedlemmer og roller i styret:
Malin Moldskred (Nestleder og leder av SU)
Dan Tore Rønningen (Dugnadsansvarlig)
Aleksander Gevelt (Referent)
Endre Granheim (Økonomi)
Kaltrina Ajeti (Styre og SU medlem)
Tonje Marie Jordet (Daglig leder i barnehagen)
 
Samarbeidsutvalget:
SU Leder:
Malin Moldskred
m_moldskred@hotmail.com
Tlf: 92 16 59 08

SU Medlemmer:
Kaltrina Ajeti(Styret)
Anine S. Andersen(FAU)
Marianne Smedstad(FAU)
Ellen Solberg(Ansatt rep.)
Peter Boysen(Ansatt rep.)
Tonje Marie Jordet(Daglig leder og refernet)
 
Foreldrerådetsarbeidsutvalg:
FAU Leder:
Marianne Smestad
marianne.smestad@live.no
Tlf: 45 06 49 40  
 
FAU Medlemmer:
Eline Hegdahl Eidsvåg
Jenny Maria Olufsen
Anine Sørdal Andersen
Christine Qvale
Claudia Moen