Informasjon

Her finner du hvem i vår barnehagen som sitter i Styret, Samarbeidsutvalget(SU) og i Foreldrerådets arbeidsutvalg(FAU)

Styret i barnehagen:
Styreleder:
Live Braathen Ellingsen
liveel@gmail.com
Tlf: 41 55 60 60

Styremedlemmer:
Jostein K. Ask
Morten Ringsby
Johan Sigander
Hanne A. Larsson
Dan Tore Rønningen
Aleksander Gevelt
Renate Monsen
Tonje Marie Jordet
 
Samarbeidsutvalget:
SU Leder:
Jostein Ask
jostein.ask.mathisen@gmail.com
Tlf: 92 86 33 71

SU Medlemmer:
Hanne A. Larsson
Anine S. Andersen

Marianne Smestad
Ellen Solberg
Peter Boysen
Tonje Marie Jordet
 
Foreldrerådetsarbeidsutvalg:
FAU Leder:
Marianne Smestad
marianne.smestad@live.no
Tlf: 45 06 49 40  
 
FAU Medlemmer:
Eline Hegdahl Eidsvåg
Jenny Maria Olufsen
Anine Sørdal Andersen
Christine Qvale
Claudia Moen