Hvem er vi?

Eplehagan barnehage SA er foreldreeid barnehage som ligger i et trygt og lite trafikkert boligområde på flata sentralt i Mjøndalen.

Barnehagen ligger nær flotte turområder i skogen rundt Miletjern. I nærområdet har vi også en lekeplass, Drammenselva og vi har til og med en egen gapahuk med bålplass og utedo. Ukentlig går alle avdelinger på turer, både korte og lange.

Barnehagens uteområde er godt kupert og kan deles i to separate områder. Vi har flott akebakke på vinterstid og tilgang til fotball og skøytebane på lekeplass i nabolaget. Gjennom hele barnehageåret jobber de ansatte til barnets beste, ved å la barna utvikle seg i sitt eget tempo til å bli mest mulig selvstendige og kunne hevde seg selv i store og små grupper på en god måte.

Vi har sunn varmlunsj 3 dager i uka fra Matibox.no og 2 dager i uka har vi brød fra Mjøndalen bakeri.

Bemanningsnormen vår er 4 fulle stillinger på 21 barn i 3-6 årsalder og 4 fulle stillinger på 14 barn i 0-3 årsalder.

Vi har pedagogiske ledere som har ansvar for førskoleklubbene som samles flere dager i uka. Klubben er kun for skolestartene og de er fordelt i 2 grupper av ca. 7 barn pr. gruppe. Førskoleklubben har en fast tur dag hver uke som går til biblioteket i Mjøndalen.

Barnehagen vår er delt opp i 4 avdelinger; Platon og Vivaldi for de yngste, og Newton og Ibsen for de eldste. Navnene på avdelingene gjenspeiler de fire temaene vi jobber med året rundt:

Newton: I April/Mai/Juni jobber vi med natur, miljø og teknikk.

Ibsen: I August/September/Oktober/November jobber vi med språk, tekster, eventyr, rim og regler.

Vivaldi: I Januar/Februar/Mars jobber vi med musikk, forming, dans og drama

Platon: Tilvenningstiden gjennom hele høsten jobber vi med å bli kjent med hverandre, dagsrytme, trygghet og trivsel.  Jul og Påske er tid for undring og filosofering, samtidig som vi har tradisjonelle forberedelser.