Vedtekter og foreldreorientering

Lov om barnehager (barnehageloven) § 8. Krav til vedtekter Kommunale og private barnehager skal ha vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen, herunder om a. eierforhold b. formål, jf. §§ 1 og 1a c. opptakskriterier d. antall medlemmer i samarbeidsutvalget e. barnehagens åpningstid.

Gjeldene Vedtekter 2023 for Eplehagan barnehage SA.

 

Gjeldene foreldreorientering for Eplehagan barnehage SA 2022-23.