Nyhetsarkiv

 • Dato for Årsmøte i Eplehagan barnehage er satt

  Alle Samvirker er pålagt å avholde Årsmøte innen utgangen av april hvert år, derfor har vi valgt mandag 20. mars kl. 19:00 i Eplehagan barnehage

 • Flytting av 17. mai markeringen i Eplehagan barnehage

  Barnehagen har i alle år hatt en tradisjon der vi lager vårt eget 17. mai tog der barn og ansatte og går en runde i nabolaget med flagg og sang. Førskolebarna har gått først med grønne russeluer og stolt holdt i duskene til fanen til Eplehagan barnehage. Foreldre og øvrig familie har oppigjennom årene vært flinke til å komme for å se på oss. Dette er en tradisjon vi er stolte av!

 • Planleggingsdagene for 2023

  Barnehagens årlige 5 planleggingsdager gir de ansatte tid og rom for mer omfattende samarbeid enn det vi har mulighet til i hverdagen. Disse dagene brukes til planlegging, faglig påfyll og kompetanseheving for hele personalet.

  Barnehagen er stengt alle disse planleggingsdagene og derfor er det lurt å notere ned de allerede nå.