Nyhetsarkiv

  • Ønsker du å søke barnehageplass i vår fine barnehage som ligger nær Mjøndalen sentrum?

    Årets hovedopptak har søknadsfrist 1. mars 2024 og selv om vi er en privat barnehage så søker du plass hos oss gjennom Drammen kommune sin foreldreportal Vigilo.

  • Planleggingsdagene for 2024

    Barnehagens årlige 5 planleggingsdager gir de ansatte tid og rom for mer omfattende samarbeid enn det vi har mulighet til i hverdagen. Disse dagene brukes til planlegging, faglig påfyll og kompetanseheving for hele personalet.

    Barnehagen er stengt alle disse planleggingsdagene og derfor er det lurt å notere ned de allerede nå.