Planleggingsdagene for 2024

Barnehagens årlige 5 planleggingsdager gir de ansatte tid og rom for mer omfattende samarbeid enn det vi har mulighet til i hverdagen. Disse dagene brukes til planlegging, faglig påfyll og kompetanseheving for hele personalet. Barnehagen er stengt alle disse planleggingsdagene og derfor er det lurt å notere ned de allerede nå.

Planleggingsdagene for 2024 er godkjent av SU og er på følgende dager:

2. januar

10. mai

21. juni

6. september

1. november