Planleggingsdagene for 2023

Barnehagens årlige 5 planleggingsdager gir de ansatte tid og rom for mer omfattende samarbeid enn det vi har mulighet til i hverdagen. Disse dagene brukes til planlegging, faglig påfyll og kompetanseheving for hele personalet. Barnehagen er stengt alle disse planleggingsdagene og derfor er det lurt å notere ned de allerede nå.

Planleggingsdagene for 2023 er på følgende dager:

3. februar

19. mai

23. juni

29. september

3. november