Dato for Årsmøte i Eplehagan barnehage er satt

Alle Samvirker er pålagt å avholde Årsmøte innen utgangen av april hvert år, derfor har vi valgt mandag 20. mars kl. 19:00 i Eplehagan barnehage

Hva menes med at Eplehagan barnehage er et samvirke?
 
 
Samvirke (forkortet SA) eller kooperasjon er en organisasjonsform for økonomisk virksomhet. Prinsippet for samvirke er at de som driver produksjonen eller drar nytte av den, også skal lede den, slik at overskuddet ikke tilfaller utenforstående kapitaleiere. Samvirkeforetak eies av medlemmene.
 

Medlemmene har fått tilsendt en kunngjøring på mail og kan da melde inn saker til styret innen 19.februar som de ønsker behandlet på årsmøte. Endelig saksliste vil bli sendt ut senest 6.mars.